Philips universal remote control with learning function from other RCA remote control that can learn functions from your controls. Drivers can be combined. So you can record some functions from TV and others from DVB-T or satellite receiver. To switch on the learning function, press the mute and volume + buttons simultaneously (mute and add sound). Hold for approx. 5 seconds. The LED lights up and the controller is ready to learn. After that, place the two controls opposite each other approx. 3-5 cm. Press the button on the original controller, the LED flashes and waits for you to select the appropriate button on the new controller. This way you can copy commands from one driver to another. YOU MUST EXIT THE LEARNING MODE by pressing mute and volume- together. If you do not do so, the commands will be deleted and not saved after 25 seconds. Read more ...

11.2 € (49.8 zł)
pcs
QUICK ORDER
 
Shipping to your country:
5.9 €
 
 
 
 

Dálkový ovladač který se umí naučit funkce z vašich ovladačů. Ovladače lze kombinovat. Lze tedy nahrát některé funkce z TV a jiné ze DVB-T nebo satelitního přijímače. Funkci učení zapnete současným zmáčknutím tlačítek mute a volume + (vypnutí zvuku a přidání zvuku ) Držte cca 5 sekund. Dioda se rozsvítí a ovladač je připraven k učení. Po té položte oba ovladače naproti sobě cca 3-5 cm. Zmáčkněte tlačítko na originálním ovladači dioda bliká a čeká až vyberete příslušné tlačítko na novém ovladači. Takto můžete kopírovat povely z jednoho ovladače do druhého. REŽIM UČENÍ MUSÍTE UKONČIT společným zmáčknutím mute a volume- (vypnutí zvuku a ubrání zvuku) Pokud tak neučiníte povely se po 25 sekundách smažou a neuloží.  

 
Write your question
 

Warning: The completed text in the form will be published on this page (except for e-mail). Therefore, please do not write your personal data in the text. If you want to write us a private message, please write us an e-mail.

 
 
Quick purchase in one step
Contact information

Delivery information (you must fill in all fields)


  •   Choose the payment method
Vyberte prosím pobočku pošty, na které si chcete zboží vyzvednout.

Ordered Products
Quantity Name Price
Philips universal remote control with learning function from other RC 11.2 €
Delivery and payment Price: 0.0 €
Total price: 11.2 €