• Home
  • SAT
  • ab-com PULSe 4K and PULSe 4K MINI…
 
 

Ab-com PULSe 4K and PULSe 4K MINI original remote control also programmable for TV.Original remote control for AB PULSe 4K and PULSe 4K MINI Read more ...

15.2 € (67.3 zł)
pcs
QUICK ORDER
 
Shipping to your country:
5.9 €
 
EAN: 8588003477002
Code: X1015_1
 
 
 
 

Poznámka: Tlačítka TV POWER, VOL+, VOL- jsou univerzální TV tlačítka Přepnutí do TV režimu 1. Stiskněte a podržte tlačítka "OK" + "MUTE" na 3 sekundy, LED dioda dvakrát zabliká a zhasne, Dálkové ovládání (dále už jen „DO“) vstoupí do režimu NASTAVENÍ. 2. Stiskněte tlačítko V+, LED dioda dvakrát zabliká, nyní je DO v režimu TV. Přepněte do režimu STB 1. Stiskněte a podržte tlačítka "OK" + "MUTE" na 3 sekundy, LED dioda dvakrát zabliká a zhasne, DO vstoupí do režimu NASTAVENÍ. 2. Stiskněte tlačítko V-, LED blikne čtyřikrát, nyní je DO v režimu STB. Poznámka: Chcete-li zařízení odemknout, obnovte výrobní nastavení NASTAVENÍ 1. Stiskněte a podržte tlačítko „POWER“ a „OK“ na 3 sekundy, dokud se nerozsvítí kontrolka LED, poté tlačítka uvolněte. 2. Najděte odpovídající 4 číslice ze seznamu kódů značek a mačkejte jedno po druhém, kdy po každém stisku zabliká indikační LED, po zadání 4 ciferného kódu tlačítek LED zhasne a indikuje úspěšné nastavení. Poznámka: 1)Pokud stisknete nesprávné tlačítko, LED dvakrát zabliká a zhasne, DO opustí režim NASTAVENÍ. 2)Pokud se po vstupu do režimu NASTAVENÍ neprovede žádná činnost do 30 sekund, LED dioda dvakrát zabliká a zhasne, DO automaticky opustí režim NASTAVENÍ. 3)Po vstupu do režimu NASTAVENÍ, bude TV reagovat jedině na tlačítka 0-9 a tlačítko EXIT, ostatní tlačítka neodešlou žádný kód. Manuální NASTAVENÍ 1. Stiskněte a podržte tlačítko „POWER“ a „OK“ na 3 sekundy, dokud se nerozsvítí kontrolka LED, poté tlačítka uvolněte. 2. Stiskněte tlačítko CH+ nebo CH- pro vyhledávání kódu, dokud TV neodpoví. 3. Během vyhledávání stiskněte V+/V-/TV power pro kontrolu, zda DO může pracovat s TV. 4. Když TV odpoví, stiskněte tlačítko OK pro uložení kódu, LED světlo zhasne a DO ukončí režim vyhledávání. Poznámka: 1) Po vstupu do režimu VYHLEDÁVÁNÍ, pokud do 30 sekund neprovedete žádnou operaci, LED dvakrát zabliká a zhasne, DO automaticky opustí režim NASTAVENÍ. 2) Televizor odpoví pouze při stisku tlačítek CH+/CH-/OK/TV POWER/V+/V-/EXIT/EPG, ostatní tlačítka neodesílají žádný kód. 3)Během vyhledávání stisknutím tlačítka EXIT ukončíte režim vyhledávání, kód se neuloží, LED dvakrát zabliká a zhasne. 4) Po dokončení vyhledávání všech kódů LED dvakrát zabliká a zhasne, DO opustí režim vyhledávání bez uložení kódu. 5) Pokud při manuálním vyhledávání nedojde k žádné operaci do 6 sekund, DO spustí automatické vyhledávání. 4 CZECH Automatické vyhledávání 1. Stiskněte a podržte tlačítko „POWER“ a „OK“ na 3 sekundy, dokud se nerozsvítí kontrolka LED, poté tlačítka uvolněte. 2. Stiskněte tlačítko CH+ nebo CH-, LED jednou zabliká a zůstane svítit, DO spustí automatické vyhledávání po čekání 6 s, LED jednou zabliká při vyhledávání jednoho skupinového kódu. 3. Když stisknete tlačítko CH+ nebo CH-, tlačítko TV POWER se použije jako tlačítko vyhledávání. 4. Stiskněte tlačítko OK pro uložení kódu, LED zhasne a DO opustí režim vyhledávání. 5. Během automatického vyhledávání stiskněte CH+ nebo CH- a počkejte 6 sekund, poté stisknutím CH+ změňte vyhledávání jednoho skupinového kódu za sekundu, nebo stiskněte CHpro přepnutí na vyhledávání kódu po 3 sekundách. 6. Během automatického hledání stiskněte a uvolněte tlačítko CH+/CH- pro přepnutí na manuální vyhledávání. Pokud do 6 sekund neprovedete žádnou operaci, DO znovu spustí automatické vyhledávání. Poznámka: 1) Po vstupu do režimu VYHLEDÁVÁNÍ, pokud se do 30 sekund neprovede žádná operace, LED dvakrát zabliká a zhasne, DO automaticky opustí režim NASTAVENÍ. 2) Během vyhledávání jsou pro TV funkční pouze tlačítka CH+/CH-/OK/TV POWER/V+/V-/EXIT/EPG, ostatní tlačítka neodešlou žádný kód. 3) Během vyhledávání stisknutím tlačítka EXIT ukončíte režim vyhledávání, kód se neuloží, LED dvakrát zabliká a zhasne. 4) Po dokončení vyhledávání všech kódů LED dvakrát zabliká a zhasne, DO opustí režim vyhledávání bez uložení kódu. 5)Výchozí rychlost vyhledávání je 1 s pro každý skupinový kód. Zobrazení kódu 1. Stiskněte a podržte tlačítko „POWER“ a „OK“ na 3 sekundy, dokud se nerozsvítí kontrolka LED, poté tlačítka uvolněte. 2. Stiskněte tlačítko EPG, LED dioda dvakrát zabliká a vypne se. 3. Stiskněte digitální tlačítka 1/2/3/4 a prohlédněte si čas blikání LED pro identifikaci aktuálního kódu. (Když je kód 0, LED nebude blikat). Například: Stiskněte tlačítko 1, LED dioda nebliká, první číslice je 0 Stiskněte tlačítko 2, LED blikne 5 krát, 2. číslice je 5 Stiskněte tlačítko 3, LED blikne 6 krát, 3. digitální je 6 Stiskněte tlačítko 4, LED 9krát zabliká, 4. číslice je 9 Poznámka: 1)Po vstupu do režimu ZOBRAZENÍ KÓDU, pokud do 30 sekund neprovedete žádnou operaci, LED dvakrát zabliká a zhasne, DO automaticky opustí režim NASTAVENÍ. 2)Po vstupu do režimu ZOBRAZENÍ KÓDU stiskněte jakékoli tlačítko kromě tlačítek 1/2/3/4, čímž DO opustí aktuální režim. Resetování DO 1. Stiskněte a podržte tlačítka „OK“ + „MENU“ na 5 s, LED zabliká 3 s a DO se vrátí do výrobních

 
Write your question
 

Warning: The completed text in the form will be published on this page (except for e-mail). Therefore, please do not write your personal data in the text. If you want to write us a private message, please write us an e-mail.


 
 
Quick purchase in one step
Contact information

Delivery information (you must fill in all fields)


  •   Choose the payment method
Vyberte prosím pobočku pošty, na které si chcete zboží vyzvednout.

Ordered Products
Quantity Name Price
ab-com PULSe 4K and PULSe 4K MINI original remote control also programmable for TV. 15.2 €
Delivery and payment Price: 0.0 €
Total price: 15.2 €